podmínkami.

Změna hesla podle uživatelského jménaZměna hesla podle e-mailu

Ochrana osobních údajů

Souhlasím s tím, že Vodáci Prachatice, Kasárenská 555, 38301 Prachatice je, jakožto správce, oprávněno zařadit mnou poskytnuté údaje v rozsahu – e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefoní číslo - do databáze příjemců oddílových sdělení. Dále souhlasím s jejich následným zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatele pro účely zasílání informací, novinek s přihlašováním do závodů dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v budoucnu přiřazeny za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) i další údaje. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese Vodáků Prachatice odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na Vodáky Prachatice obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Zároveň prohlašuji, že jsem oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytuji výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání interních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nejste registrovaným členem občasnkého sdružení Vodáci Prachatice, NEREGISTRUJTE SE! Pokud porušíte upozornění, bude Váš účet smazán. Děkuje, že nepřiděláváte práci administrátorům.